Best Camping 2016
Banner


Download hier de tarieven voor 2017


Annuleringsfonds voor verhuureenheden

Wij adviseren u deel te nemen aan het annuleringsfonds. Er wordt namelijk geen restitutie van kampeergeld verleend bij verhindering of vervroegd vertrek. Het tarief van het annuleringsfonds bedraagt 6% van de totale verblijfskosten met een minimum van € 9,--.
Het annuleringsfonds keert uit bij de hieronder nader te noemen gebeurtenissen, mits gestaafd met een officiële en originele verklaring, bijv. een brief van huisarts.

- Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van de hoofdpersoon of een van de deelnemers;
- Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie, wegens overlijden van familielid in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één van de deelnemers;
- Noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon, door medische oorzaak, renovatie of verandering van werkkring;
- Onvrijwillige werkeloosheid van de hoofdpersoon.

Deelnemen in het fonds is mogelijk direct bij het boeken en uiterlijk 3 dagen na boekingsdatum.
Bij het reserveren van arrangementen is deelname in het annuleringsfonds helaas niet mogelijk.
Bij het afbreken van uw vakantie door één van bovenstaande gebeurtenissen vindt terugbetaling plaats naar rato van het aantal niet verbleven nachten. Het moment van annuleren is daar wanneer u de plaats leeg heeft opgeleverd. Bij annulering vindt geen terugbetaling plaats van de premie voor het annuleringsfonds en reserveringskosten.
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk!

Wij hanteren de Recron voorwaaren.

Klik hier voor de voorwaarden toeristisch kamperen.

Klik hier voor de voorwaarden seizoenplaatsen.

Klik hier voor de voorwaarden vaste plaatsen.

 

Prijs- en BTW wijzigingen, data en typefouten voorbehouden.